paul van ostaijen, bebuquin, 2021, 17 x 22,3 cm
Dit onbekend manuscript van Paul van Ostaijen, ontdekt in 2017, illustreert zijn zoektocht om een steeds
complexere wereld-in-crisis te beschrijven en verruimt en verdiept onze blik op zijn werk.
Epo