hala moughanie, bebuquin, 2017, 12.5 x 20 cm
Een vader, een moeder en een zoon scharrelen rond in en bij een put vol afval.
Ze vinden er elk wel iets dat voor hen van waarde is.
Epo