tuur devens, bebuquin, 2021
Hoe beeldende kunst en theater een symbiose aangaan. Tendensen in het Vlaamse en nabijgelegen theaterlandschap.
Epo